Lidköpings Fotoklubb
Organisationsnummer; 869001-1559
Personuppgiftshantering i enlighet med GDPR.
PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Lidköpings Fotoklubb är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för klubbens verksamhet. I förekommande fall är Lidköpings Fotoklubb gemensamt person-uppgiftsansvarig tillsammans med distriktet, Västra Sveriges Fotoklubbar (VSF), och Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF).
Personuppgifter lagras i klubbens bokföringsprogram som kassören (ekonomi@lidkopings-fotoklubb.se ) administrerar. Till denna adress vänder du dig vid eventuella frågor/ändringar. Personuppgifter lagras även på klubbens hemsida, där endast betalande medlemmar har tillgång till övriga medlemmars namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
PERSONUPPGIFTSINSAMLING OCH RÄTTEN ATT AVSTÅ.
De personuppgifter som fås direkt från dig i samband med att du ansöker och får ditt medlemskap på vår hemsida www.lidkopings-fotoklubb.se , sammanställs i en medlemslista av klubben och lagras i klubbens bokföringsprogram samt på vår hemsida.
Förutom ditt namn kan du alltid välja att avstå från att lämna alla övriga uppgifter med konsekvensen att du inte kommer att få våra e-postutskick eller andra kontakter/kommunikation med Lidköpings Fotoklubb.
ÄNDAMÅL, RÄTTSLIG GRUND OCH RÄTTEN ATT ÅTERKALLA SAMTYCKE.
Lidköpings Fotoklubb använder dina personuppgifter dels för att göra e-postutskick om våra aktiviteter, administrera medlemsavgifter och tävlingar m.m., rapportering till Studiefrämjandet, Lidköpings kommun samt Sparbanken Lidköping för att erhålla aktivitetsstöd/bidrag/sponsring eller andra bidrag men också för att du skall få ingå i klubbens slutna facebookgrupp.
Klubben samlar inte in fler personuppgifter än vad verksamheten kräver.
För att behandla dina personuppgifter för tidigare nämnda ändamål måste vi ha stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är det samtycke du lämnar i samband med att du gör en intresseanmälan om medlemskap på vår hemsida.
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke.
HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifterna sparas så länge medlemmen kvarstår i föreningen eller i förekommande fall för framtiden (klubbens historia).
Lidköping 2018-11-08. Lidköpings Fotoklubb /Styrelsen.