• Vår verksamhet

Klubbens Verksamhet

Klubbens verksamhet består till stor del av att titta på och diskutera bilder – både egna och andras. Du kan delta i bildbedömningar, tävlingar, cirkelverksamhet och fotoutflykter m m.

Genom att se på andras bilder och få höra hur de blir bedömda kan Du lära dig mycket. Detta kan hjälpa dig till bättre bilder för egen del. Att tävla med bilder kan vara lärorikt men Du avgör själv om just Du vill delta. Fotoklubben är inte enbart en tävlingsklubb! Fototävlingar stimulerar ofta till ett mer aktivt och kreativt bildskapande med högsta möjliga kvalitet efter var och ens förmåga och kamerautrustning. Det spelar ingen roll om Du håller på med svartvitt, färg, dia eller digitalfoto.

Just därför vill vi gärna att Du – när Du känner dig mogen – aktiverar Dig i klubbens tävlingsverksamhet. Idag är vi cirka 55 medlemmar, allt från nybörjare till avancerade amatörer, i en mycket aktiv klubb. Engagerade medlemmar bidrar till att skapa en aktiv och intressant förening där Du blir en viktig kugge i vår verksamhet. Kom ihåg – Fotoklubben blir vad vi alla gör den till!

Du som är fotointresserad är alltid välkommen till fotoklubben oavsett om Du vill tävla eller ej. Vad Du har för kamera och övrig utrustning hör till det minst viktiga! Ta gärna med en kompis!

Spelar det någon roll vilken kamera Du har? Det beror på. Om Du vill göra jätteförstoringar bör kamerans optik vara av bra kvalitet. Så kallade kompaktkameror håller inte alltid den kvalitén! Det finns kameror med inbyggda begränsningar. Du kanske inte kan ställa in t ex bländaren själv och bestämma skärpedjupet i bilden (d v s om bilden ska vara skarp på bara huvudmotivet, eller i både förgrund och bakgrund). Låter det krångligt?

Det viktigaste med en kamera – oavsett om den är billig eller dyr, komplicerad eller enkel – är att Du trivs med den och att Du vet hur den fungerar. Kameran är nämligen – precis som en dator eller en såg – ett verktyg. Den ska ligga bra i handen, vara lagom lätt att jobba med, och Du ska veta vad som är fram och bak. Sen – när Du kan hantera den – är det Du som avgör vad som ska skapas.

Fixbladet Klubbens medlemsblad Fixbladet ger medlemmarna information om vår- respektive höstsäsongens mötesverksamhet. Du får det hemskickat till Dig via vanlig post eller e-post. Övrig information ges på möten och genom e-post.
Lämna Din e-postadress tillkontakt@lidkopings-fotoklubb.se för att erhålla kontinuerlig information under året. Programet för säsongen hittar du om du i vårat FIXBLAD som du kan ladda hem på stratsidan.